รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา
25 ซ.1 (ถ.ลำพูน-ป่าซาง)   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 511225


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :