เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชเลาหจิตร

ธงฟ้าขาวพราสะบัดพัดระรื่น
ดูชุ่มชื่นเริงระรื่นโบกไปมา
เป็นมิ่งขวัญเลาหจิตรวิทยา
การกีฬามารยาทไม่พลาดใคร
ธงฟ้าขาวพราวสะบัดพัดไปไกล
ไม่ยอมให้แม้ผู้ใดมาดูหมิ่น
เกียรติฟ้าขาวเราซึ้งคำนึงอาจินต์
จวบจนฟ้าดินมลายตลอดกาล

ด้านการศึกษา...มีมาช้านาน อดีตตกาลประชาชื่นบานนานมา
เป็นศักดิ์ศรีเลาหจิตรวิทยาการกีฬาการศึกษาพาสูงส่ง
ธงฟ้าขาวพราวสะบัดพัดยืนยง น้อมนำส่งเกียรติวินัยไกลสุดตา
สุดกล่าวขานเนิ่นนานตามกาลเวลา
จวบชีวาเรานี้มีสุขเอย


ประพันธ์โดย อาจารย์ สายยัน รุนรักษา