ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ปฏิทินนักเรียนประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.47 KB 48089
ใบกรอกคะแนน-QC 1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 356 KB 48294
แบบบันทึกหลังสอน ปี58 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 48418
ตัวอย่างหัวข้อสอบร.ร. Word Document ขนาดไฟล์ 29.46 KB 48426
Weekly Spelling Words-1 (6A) Word Document ขนาดไฟล์ 31.12 KB 48103
Weekly Spelling Words-1 (5A) Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 48331
spelling Words Week 6 June 16-20, 2014p.4 Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 48104
Dictationspelling P3 Word Document ขนาดไฟล์ 985.28 KB 48112
1st week spelling p2a Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 48397
Dictationspelling p.1 Word Document ขนาดไฟล์ 503.42 KB 48132
หลักสูตรซาเลนเซียน 56 48317
งานวิจัยประถมปี 54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.36 MB 48264
งานวิจัยครูไพลินประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 318.67 KB 48260
โครงงานอนุบาลปี 53 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3 MB 48348
โครงงานครูแขก RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 48459
โครงงานต่างๆ 48158
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.28 KB 48242
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.26 KB 48243
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 500.32 KB 48329
หลักศูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.46 KB 48173
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.3 KB 48223
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.95 KB 48256
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.15 KB 48230