กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MR.IMRAN SULTAN
Director International Relation / Head of English
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

MISSMARA NICOLE JAYME VILLARIAS
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

MISSJOY IGOT FONDEVILLA

MISSALYANNA ANGELIKA VILLA

MISSINA MALAYA PASUELO TEJARES
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

MRS.MA.THERESA GENTUGAO VILLA
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

MISSWU XUE
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

MISSCHEN CAIJIAO
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1