ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเยาวชนคนต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณิศา ปกปิงเมือง
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2564,13:42   อ่าน 100 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 93.67 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจีน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณฐากาญจน์ บุดดาจี๋
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:27   อ่าน 694 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 95.00 ในการแข่งขัน (พูดภาษาจีน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ณ จังหวัดแพร่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ภัคควลัญญ์ ปัญญาไว
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:16   อ่าน 809 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม ในการแข่งขัน (North Sillapa phare) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดแพร่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.โกลัญญา บุญมานพ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:13   อ่าน 687 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน ด้วยคะแนน 76 คะแนน ในการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดแพร่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.คนัญญา ฟูวงศ์สิทธิ์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:10   อ่าน 756 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง อันดับที่ 3 ด้วยคะแนน 90.33 คะแนน ในการแข่งขัน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2560
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.รัฐนันท์ รชตะไพโรจน์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,16:07   อ่าน 743 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รับรางวัลเหรียญ ทอง ณ จังหวัดแพร่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุประวีญ์ เปรี่ยมพิมาย
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,15:59   อ่าน 683 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน (Acean Quik)ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง อันดับที่ 9ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีรฉัตร สืบศิริโชติกุล
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,15:56   อ่าน 635 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน (Acean Quik)ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง อันดับที่ 9 ในวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลันดา ยาราช
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,15:54   อ่าน 689 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญ ทอง การแข่งขัน (Multi Skill Competition) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธนกฤต ประสม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,15:51   อ่าน 685 ครั้ง