ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญ เงิน การประกวดสื่อนวัฒกรรม เรื่องโมเดวจำลองภายในร่างกาย
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,11:57  อ่าน 643 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญ เงิน การประกวดสื่อและนวัฒกรรม ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวินี ปิงเมือง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,11:52  อ่าน 665 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเชิดชูเกรียติครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นาน 5 ปี สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2560,16:13  อ่าน 671 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รางวัลครูสาระดีเด่นกลุ่มโรงเรียนเอกชนลำพูนเขต1 สาระสุขศึกษา ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงษ์ แผ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2560,12:12  อ่าน 688 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการอ่านพยัญชนะ สระ
ชื่ออาจารย์ : นางนาตยา ปิ่นกระจาย
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2559,11:25  อ่าน 743 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กระเป๋ามหัศจรรย์
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนก ยาวิคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2559,11:24  อ่าน 849 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักเรียนในรายวิชา อาเซียนศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางณีรนุช พรมมาแบน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2559,11:13  อ่าน 773 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กน แม่กด แม่กบ
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณวิกา วาลุกาสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2559,11:02  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับอนุบาล สื่อ "สระ สไลด์"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวลักษมี ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,10:05  อ่าน 978 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน วิจัยอย่างง่าย ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณวิกา วาลุกาสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2558,09:57  อ่าน 902 ครั้ง
รายละเอียด..